ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5, 6 & 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10,11,16, 17 & 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 156

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 5, 6 & 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
 
ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 10,11,16, 17 & 18 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΕΓΝΑΤΙΑ 156 
 
Συνημμένα προγράμματα-πληροφορίες