Πρόγραμμα ΘΑΛΗΣ – Ερωτηματολόγια για Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης

Χαίρεται, 

 
Σας προωθώ τα links που δημιουργήσαμε για το σύλλογό σας. Πρόκειται για δύο σετ που περιλαμβάνουν από τρία ερωτηματολόγια. 
 
Το πρώτο σετ των τριών ερωτηματολογίων αφορά τη “Φορολογική Συμμόρφωση των Επιχειρήσεων”, τη “Φοροδιαφυγή και Εισφοροδιαφυγή” και την “Αδήλωτη Εργασία”
 
Το δεύτερο σετ περιλαμβάνει τη “Φορολογική Συμμόρφωση των Πολιτών”, τη “Διαφθορά” και την “Αυτοκατανάλωση/Αυτοαπασχόληση”.
 
Τα μέλη σας μπορούν να απαντήσουν σε όποιο από τα 6 παρακάτω links  ερωτηματολογίων θέλουν και έχουν άποψη. 
 
Σας ευχαριστούμε πολύ για το ενδιαφέρον σας και την πολύτιμη βοήθειά σας.
 
Φιλικά,
Ελένη Χατζηιερεμία
Μέλος της ομάδας ΘΑΛΗΣ