Πρόγραμμα προφορικών εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Α’ εξαμήνου 2012

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: