ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΑΦΙΣΑ 14ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΕΝΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΟΛΟΓΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.