Πρόγραμμα εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων Β’ περιόδου 2014.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.