Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου: Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη

Πρόγραμμα επιμορφωτικού σεμιναρίου
Τα δικαιώματα των διοικουμένων στην πράξη
Διάστημα υλοποίησης: 26.1.2024 – 8.3.2024
Συνημμένα το πρόγραμμα και η αφίσα του σεμιναρίου