Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού ΕΝΩΠΙΟΝ και Επιμελήτρια ύλης ορίστηκε η Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣΘ κα Γιάννα Παναγοπούλου

Κ. Συνάδελφοι,

σας ενημερώνουμε ότι Πρόεδρος της Συντακτικής Επιτροπής του Περιοδικού του ΔΣΘ ΕΝΩΠΙΟΝ και Επιμελήτρια ύλης ορίστηκε  η Α’ Αντιπρόεδρος του ΔΣΘ κα Γιάννα Παναγοπούλου.
Τα προς δημοσίευση κείμενα πρέπει εφεξής να αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο e-mail: [email protected] ή να παραδίδονται στο γραφείο του Διευθυντή του Συλλόγου (γρ. 7).
Τηλ. Επικοινωνίας: 2310/543969,2310/501879.