Προεδρείο Συντονιστικής Επιτροπής Δικηγορικών Συλλόγων

Θεσσαλονίκη, 8 Οκτωβρίου 2008

Αρμόδια: Δήμητρα Δημητρακοπούλου
τηλ./φαξ: 2310-526345
e-mail: [email protected]

Προς κ. κ. Βουλευτές

Αξιότιμες και αξιότιμοι κ.κ. βουλευτές,

Εν όψει της κατάθεσης του σχεδίου νόμου για το σύμφωνο ελεύθερης συμβίωσης και άλλες ρυθμίσεις στο οικογενειακό δίκαιο, σας παρακαλούμε, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Κανονισμού της Βουλής, να μεριμνήσετε ο καθένας ή η καθεμία από εσάς, ώστε να κληθεί το Προεδρείο της Συντονιστικής Επιτροπής των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδας ενώπιον των μελών της οικείας Επιτροπής της Βουλής, προκειμένου να διατυπώσει τις απόψεις και τις θέσεις του σώματος για τις προωθούμενες ρυθμίσεις.

Με τιμή,

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης