Πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σχετικά με τη λειτουργία των δικαστηρίων από 6-6-2019 έως 14-6-2019

Συνημμένη, η με αρ.207/2019 πράξη της Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης

Συνημμένα αρχεία: