Πράξη προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων 18-21.03.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο