Πράξη προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων 11_14.02.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο