Πράξη νομοθετικού περιεχομένου

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                        Θεσσαλονίκη 25 Μαΐου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου η οποία πρόκειται να δημοσιευθεί σήμερα, Τρίτη 25 Μαΐου 2010, αναστέλλονται από 14 Μαΐου 2010 έως 4 Ιουνίου 2010  όλες οι προθεσμίες του Ποινικού & Αστικού Κώδικα καθώς και των  Κωδίκων Πολιτικής και Ποινικής  Δικονομίας.
    Καμία πολιτική ή ποινική δίκη δε θα διεξάγεται εντός του Δικαστικού Μεγάρου. Κατ’ εξαίρεση όμως, θα διεξάγονται  δίκες με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ανακριτικές πράξεις (κακουργήματα) και θα εκδίδονται ή θα διατηρούνται σε ισχύ προσωρινές διαταγές (διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων).
     Γενικότερα, οι Δικαστικές Υπηρεσίες  εντός του Δικαστικού Μεγάρου  για το ίδιο χρονικό διάστημα, δε θα λειτουργούν.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος                   Ο Γεν. Γραμματέας
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ.Βαλεργάκης