ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΤΟΥ EUIPO KAI ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΕΠΙ ΑΠΟΛΥΤΩΝ ΛΟΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ

Στα συνημμένα θα βρείτε την Αφίσα και το Πρόγραμμα του σεμιναρίου.

 

Συνημμένα αρχεία: