ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ

Σε συνέχεια των ενημερωτικών εκδηλώσεων, που διοργανώθηκαν από την Ολομέλεια με τη συμμετοχή του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., κ. Πιτσιλή, και στελεχών αυτής και εν όψει της επικείμενης εφαρμογής των σχετικών διατάξεων περί ηλεκτρονικών βιβλίων από 01.01.2021, σας διαβιβάζουμε συνημμένα σημείωμα με πρακτικές οδηγίες για την ηλεκτρονική τιμολόγηση (mydata), που συνέταξαν οι συνάδελφοι και φορολογικοί σύμβουλοι της Ολομέλειας, κ.κ. Μπακάλης και Τσουρουφλής.

Διαβάστε το συνημμένο: