Πραγματογνώμονες

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 17 Ιουνίου 2010

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

    Προκειμένου να συνταχθεί από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών και το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος των πραγματογνωμόνων για το έτος 2011, καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο πραγματογνωμόνων για οικονομικά θέματα, να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 του Συλλόγου μέχρι 30 Ιουλίου 2010.
    Απαραίτητη προϋπόθεση Πτυχίο Οικονομικής Σχολής Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος.
   

  Ο Πρόεδρος                    Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης