Πορεία των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ. στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά μηχανικών και λογιστών

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πορεία των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ.
στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά μηχανικών και λογιστών

 

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης σε σχετική ανακοίνωση-ενημέρωση που εξέδωσε από την έναρξη της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας και λοιπών εμπραγμάτων δικαιωμάτων για τη διενέργεια της πρώτης φάσης κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου σε 107 περιοχές της χώρας, κάλεσε τους πολίτες να υποβάλλουν τις δηλώσεις ιδιοκτησίας συμπληρώνοντάς τες μόνοι τους, αλλά σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η συμπλήρωση της δήλωσης από τους ιδίους να απευθυνθούν σε δικηγόρους διότι είναι ο επαγγελματικός κλάδος με πιστοποιημένες νομικές γνώσεις και εμπειρία για την εργασία αυτή.

 

Αναφορικά με το δελτίο τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ που εκδόθησε στις 23.7.2008 αντιπαρερχόμαστε τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς «περί τρομοκρατίας των πολιτών», «ταρίφας» των 65 ευρώ, δήθεν «άσκησης ψυχολογικής βίας σε όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με το Κτηματολόγιο» και «δηλώσεις μετανοίας», γιατί δεν επιθυμούμε συνέχιση άγονων αντιπαραθέσεων βλαπτικών των διεπιστημονικών σχέσεών μας .

 

Ο Δ.Σ.Θ. σέβεται και διακρίνει την επαγγελματική εργασία των μηχανικών από αυτή των δικηγόρων. Δεν υποστηρίζει ότι οι δικηγόροι μπορούν να αντιποιούνται την εργασία των μηχανικών και απαιτεί το ίδιο να πράττουν και οι μηχανικοί. Απαιτεί να σέβονται και οι μηχανικοί την εργασία των δικηγόρων και τις αμοιβές τους. Ο κάθε επαγγελματικός κλάδος έχει διακριτό γνωστικό αντικείμενο και αρμοδιότητες και δεν είναι προς όφελος των πολιτών η δημιουργία σύγχυσης.
Ο Δ.Σ.Θ. ενημερώνει και καλεί τους πολίτες να απευθύνονται για νομικά θέματα στους δικηγόρους για να αποφύγουν προβλήματα και σφάλματα που θα ανακύψουν με βεβαιότητα όταν αυτοί λάβουν λανθασμένες νομικές συμβουλές από μη αρμόδιους.

 

Οι δωρεάν συμβουλές που πολύ όψιμα αποφάσισε να παρέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στους πολίτες είμαστε βέβαιοι ότι θα αναφέρονται μόνο σε τεχνικά θέματα, διότι δεν είναι οι τοπογράφοι-μηχανικοί να παρέχουν συμβουλές για νομικά θέματα, αφού το τελευταίο αποτελεί έργο των δικηγόρων.