Πορεία των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ. στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά μηχανικών και λογιστών 2

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Θέμα: Πορεία των αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ.
στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης κατά μηχανικών και λογιστών

 

Η πρώτη θετική έκβαση για τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης ως προς τις αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, που κατάθεσε κατά μηχανικών και λογιστών που διαφημίζονται ότι αναλαμβάνουν συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας για τη σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου σημειώθηκε στη δικάσιμο της 18ης Ιουλίου 2008 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.

 

Στη δικάσιμη αυτή συζητήθηκαν στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης οι πέντε πρώτες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων του Δ.Σ.Θ. κατά πολιτικών μηχανικών και φοροτεχνικών που διαφήμιζαν ότι αναλαμβάνουν τη συμπλήρωση δηλώσεων ιδιοκτησίας. Δύο από τους πολιτικούς μηχανικούς εκδήλωσαν πρόθεση συμβιβασμού. Συγκεκριμένα, ο ένας δέχτηκε ότι πρόκειται για αντιποίηση δικηγορικής εργασίας και δήλωσε ότι σταματά τη διαφήμιση και τη συμπλήρωση των δηλώσεων. Ο δεύτερος συμφώνησε επίσης να σταματήσει, διακόπτοντας τη συμπλήρωση των δηλώσεων ιδιοκτησίας συνεχίζοντας την ενασχόληση με το τεχνικό μέρος, το οποίο ο Δ.Σ.Θ. αναγνώρισε και αποδέχτηκε πλήρως.

 

Ο πρόεδρος του Δ.Σ.Θ., κ. Μανόλης Λαμτζίδης σε σχέση με την εξέλιξη της υπόθεσης δήλωσε τα εξής: «Οι συμβιβασμοί αυτοί ενώπιον του δικαστηρίου αποτέλεσαν μια μικρή, αλλά σημαντική πρώτη νίκη για εμάς. Είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για καθαρά νομικό έργο. Έχω αλληλογραφία με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τον κ. Αλαβάνο και ελπίζω ότι τις επόμενες ημέρες τα πράγματα θα ξεκαθαρίσουν. Εκεί που υπάρχει μεγάλο πρόβλημα είναι με τους φοροτεχνικούς που δεν εννοούν να καταλάβουν ότι δεν μπορεί να συμπληρώνουν αυτές τις δηλώσεις χωρίς να γνωρίζουν βασικούς νομικούς όρους».

 

Από την 24η Ιουλίου 2008 συζητήθηκε η έκτη αίτηση, η συζήτηση της οποίας είχε αναβληθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Οι αποφάσεις για τις υπόλοιπες αιτήσεις αναμένονται να εκδοθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο.

 

Αναφορικά με το πρόσφατο Δελτίο Τύπου του ΤΕΕ/ΤΚΜ, που εκδόθηκε στις 23 Ιουλίου 2008, ο Δ.Σ.Θ. αντιπαρέρχεται τους απαράδεκτους χαρακτηρισμούς «περί τρομοκρατίας των πολιτών», «ταρίφας» των 65 ευρώ, δήθεν «άσκησης ψυχολογικής βίας σε όλους τους μηχανικούς που ασχολούνται με το Κτηματολόγιο» και «δηλώσεις μετανοίας». Ο Δ.Σ.Θ. δεν επιθυμεί συνέχιση άγονων αντιπαραθέσεων, που βλάπτουν τις διεπιστημονικές σχέσεις των δύο κλάδων και τις προοπτικές κοινών αγώνων κατά των επιπτώσεων από την εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού νόμου, της αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών και της δήθεν προωθούμενης απελευθέρωσης των υπηρεσιών που παρέχουν οι δύο κλάδοι.

 

Υπογραμμίζεται ότι ο Δ.Σ.Θ. σέβεται και διακρίνει την εργασία των μηχανικών από αυτή των δικηγόρων. Δεν υποστηρίζει ότι οι δικηγόροι μπορούν να αντιποιούνται την εργασία των μηχανικών. Αντίστοιχα, απαιτεί να σέβονται και οι μηχανικοί την εργασία των δικηγόρων και να αναγνωρίζουν ως νόμιμες τις αξιώσεις τους για είσπραξη αμοιβής έναντι των παρεχόμενων υπηρεσιών. Ο κάθε επαγγελματικός κλάδος έχει διακριτό γνωστικό αντικείμενο και αρμοδιότητες και δεν είναι προς όφελος των πολιτών και της πορείας εφαρμογής του Εθνικού Κτηματολογίου η δημιουργία σύγχυσης των ορίων επαγγελματικής δραστηριότητας των δύο κλάδων.

 

Ο Δ.Σ.Θ. ενημερώνει και καλεί τους πολίτες καταρχήν να συμπληρώνουν τις δηλώσεις μόνοι τους, αλλά να απευθύνονται στους δικηγόρους για νομικά θέματα προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα και σφάλματα που θα ανακύψουν με βεβαιότητα, όταν αυτοί λάβουν λανθασμένες νομικές συμβουλές από μη αρμόδιους.

 

Ως προς τις δωρεάν συμβουλές, που πολύ όψιμα αποφάσισε να παρέχει το ΤΕΕ/ΤΚΜ στους πολίτες μέσω της δημιουργίας γραφείου εξυπηρέτησης, είμαστε βέβαιοι ότι θα αναφέρονται μόνο σε τεχνικά θέματα, διότι δεν επιτρέπεται οι τοπογράφοι-μηχανικοί να παρέχουν συμβουλές για νομικά θέματα -και μάλιστα δωρεάν-, αφού το τελευταίο αποτελεί έργο των δικηγόρων κατοχυρωμένο από τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων.