Πώληση μετοχών

ΠΟΛ σχετικά με τη φορολόγηση συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών ή σε αλλοδαπά χρηματιστήρια που διενεργούνται απο την 1η Απριλίου 2011 και μετά.

Συνημμένα αρχεία: