ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ &
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
θέμα:          “ΠΟΙΝΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ”
 
ημέρα/ώρα:                Παρασκευή 19 Οκτωβρίου 2018, ώρα 17.00
χώρος εκδήλωσης:   THE MET HOTEL, 26ης Οκτωβρίου 48 (αίθουσα MAISTROS)