Ποινικές συνεδριάσεις του Εφετείου Θεσσαλονίκης της 3/11/2020

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.