ΠΜΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΑΜΘ

Σας ενημερώνουμε ότι ο κύκλος υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 άρχισε και λήγει την 14/07/2017.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Οικονομικά και Δίκαιο των Επιχειρήσεων» στην ιστοσελίδα του http://ebl.teiemt.gr/.