Πλήρωση τριών θέσεων δικηγόρων, με σχέση έμμισθης εντολής στη Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο