Πληρωμή Δικαστικών Αντιπροσώπων

Ενημερώνουμε τους συναδέλφους, που έχουν διοριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι, ότι το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δημοσιεύσει την συνημμένη υπ’ αριθ. 37858/16.5.2019 Εγκύκλιο για την νέα διαδικασία καταβολής των αποζημιώσεων. Επισημαίνονται, βάσει της άνω Εγκυκλίου, τα κάτωθι:

• Για την καταβολή της αποζημίωσης υποβάλλεται ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ μέσω ειδικής εφαρμογής, που θα λειτουργήσει, στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς taxisnet.

• Για να υποβληθεί η ηλεκτρονική αίτηση ο τακτικός Δικαστικός Αντιπρόσωπος ή ο αναπληρωτής, που εκτέλεσε χρέη τακτικού (εντός νομού), θα πρέπει να συμπληρώσει τα υποχρεωτικά πεδία που ζητούνται: α) ΙΒΑΝ του τραπεζικού του λογαριασμού και β) ονοματεπώνυμο και ΑΦΜ των Γραμματέων των Εφορευτικών Επιτροπών και των Διερμηνέων τουρκικής γλώσσας, όπου αυτοί έχουν οριστεί.

• Οι αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής στους οποίους προκαταβάλλονται τα οδοιπορικά έξοδα και η ημερήσια αποζημίωση (εκτός νομού), ακολουθούν την ανωτέρω διαδικασία για τους γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής του τμήματος αρμοδιότητας τους καθώς και για τον διερμηνέα της τουρκικής γλώσσας, όπου ο τελευταίος έχει οριστεί.

• Οι Αντιπρόσωποι της Δικαστικής Αρχής (διορισμένοι εντός και εκτός Νομού) καλούνται να ολοκληρώσουν – οριστικοποιήσουν την εν λόγω ηλεκτρονική αίτηση το αργότερο μέχρι τις 14/6/2019.

• Οι γραμματείς της εφορευτικής επιτροπής καθώς και οι διερμηνείς της τουρκικής γλώσσας, για την καταβολή της αποζημίωσης, συμπληρώνουν το ΙΒΑΝ μέσω της ειδικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς taxisnet.

Προαπαιτούμενο είναι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος του τμήματος αρμοδιότητάς τους να έχει υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση και να τους έχει συμπεριλάβει Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση για την έναρξη λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής στον δικτυακό τόπο www.gsis.gr .

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της υπ’ αριθ. 37858/16.5.2019 εγκυκλίου.

Συνημμένα αρχεία: