Πληρωμή δικαστικών Αντιπροσώπων – Παραλαβή διορισμών

Σας ενημερώνουμε ότι η πληρωμή διατακτικών από την Τράπεζα Πειραιώς για τους συναδέλφους που έχουν διοριστεί δικαστικοί αντιπρόσωποι εκτός Α’ και Β’ Θεσσαλονίκης , έχει ξεκινήσει.

Για την πληρωμή, οι συνάδελφοι προσκομίζουν στην Τράπεζα το πρωτότυπο έγγραφο του διορισμού τους καθώς και έγγραφο αποδεικτικό του ΑΦΜ τους .

Οι συνάδελφοι θα πρέπει να φροντίσουν να διατηρήσουν αντίγραφο του εγγράφου του διορισμού τους.

Επίσης η παραλαβή διορισμών των  δικαστικών αντιπροσώπων   συνεχίζεται  και σήμερα 15/05/2019  μέχρι τις 11:00 μ.μ από τα γραφεία 144β και 125, 1ος  όροφος, Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης