Πληροφορίες σχετικά με τους νέους κύκλους εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014)

Για πληροφορίες  σχετικά με τους νέους κύκλους εκπαίδευσης του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2014) κατεβάστε το συνημμένο αρχείο.