Πληροφορίες και οδηγίες για την προετοιμασία και διενέργεια των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών της 18ης Μαΐου 2014.

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: