Πλήρης παραγωγική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου στα Πρωτοδικεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης

Η πλήρης παραγωγική λειτουργία της Ηλεκτρονικής Κατάθεσης Δικογράφου στα Πρωτοδικεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης θα ξεκινήσει την Δευτέρα 26/11/2018.

Στις 22/11/2018 ξεκίνησε η ελεγχόμενη ηλεκτρονική κατάθεση Δικογράφου στα Πρωτοδικεία Πειραιώς και Θεσσαλονίκης με στόχο τον έλεγχο του συστήματος σε παραγωγικό περιβάλλον.

Οι Δικηγόροι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην ελεγχόμενη ηλεκτρονική κατάθεση θα πρέπει να επικοινωνούν με την Ομάδα Έργου του ΟΠΣ Ολομέλειας  την Παρασκευή  23/11/2018 και ώρες 15:00 έως 21:00 και για Σάββατο – Κυριακή 24-25/11/2018 και ώρες 10:00 – 17:00 για να τους παρασχεθεί η δυνατότητα κατάθεσης και να αντιμετωπίσουν κάθε πρόβλημα που θα προκύψει.

Υπάρχει παράλληλη υποστήριξη κατά τον χρόνο αυτό από τον Ανάδοχο του έργου Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής  και Ποινικής διαδικασίας .

Τηλ. Επικοινωνίας

210 3398 230, 231, 235