Πίστωση των εκκαθαρίσεων από το Τ.Υ.Δ.Θ.

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
        ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Θεσσαλονίκη 17 Φεβρουαρίου 2011
               

                ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 47/14-02-2011 έγγραφο της Τράπεζας Πειραιώς, η πίστωση των εκκαθαρίσεων από το Τ.Υ.Δ.Θ. (απόδοση δαπανών Υγειονομικής Περίθαλψης) σε λογαριασμούς των δικηγόρων-μελών του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, θα διενεργείται ΑΝΕΞΟΔΑ μέσω του διατραπεζικού συστήματος πληρωμών, όπως και οι υπόλοιπες πιστώσεις (μερίσματα, συμβόλαια, κ.λ.π.)
Επομένως οι δικηγόροι-μέλη του Δ.Σ.Θ. προσερχόμενοι στις υπηρεσίες του Τ.Υ.Δ.Θ. μπορούν να δηλώσουν τραπεζικό λογαριασμό είτε της Τράπεζας Πειραιώς είτε της Εθνικής Τράπεζα Ελλάδος.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
    Ο Πρόεδρος            Ο Γεν.Γραμματέας
Μανόλης Αν.Λαμτζίδης             Νικόλαος Εμ.Βαλεργάκης