Πίνακας δικηγόρων που ενδιαφέρονται για αμοιβαίες ανταλλαγές διορισμών (Ενημέρωση 15/5/2019)

Στο συνημμένο θα βρείτε τον πίνακα των δικηγόρων που ενδιαφέρονται για αμοιβαίες ανταλλαγές διορισμών.

Ο πίνακας αυτός θα ανανεώνεται καθημερινά και θα εμφανίζεται με νεότερες ανακοινώσεις.

Συνημμένα αρχεία: