Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων

Περιοριστικά μέτρα στη σύγχρονη θεραπευτική προσέγγιση των ψυχικά πασχόντων

Πέμπτη 7 Απριλίου 2016 και ώρα 18:00 στο Συνεδριακό κέντρο Τράπεζας Πειραιώς

Για λεπτομέρειες δείτε τα συνημμένα.

Συνημμένα αρχεία: