ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

9 Σεπτεμβρίου 2010
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Από χθες ο ΔΣΘ είναι μέλος του  «ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» στη γέννηση του οποίου συνέβαλαν 40 (σαράντα) φορείς της πόλης και του νομού ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. Ένας νέος θεσμός γεννήθηκε στην πόλη μας που είναι προορισμένος να υπερασπίζεται το περιβάλλον ως αναπαλλοτρίωτο δημόσιο αγαθό.
1.    ΕΝΑΡΞΗ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ: ΤΟΠΙΚΑ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Το νέο δικαστικό έτος βρίσκει τη δικαιοσύνη στην πόλη μας με πολλά και σοβαρά προβλήματα, όπως υπερβολικά μεγάλες καθυστερήσεις στην εκδίκαση των υποθέσεων (ποινικών, πολιτικών, διοικητικών), δραματική έλλειψη προσωπικού λόγω μαζικών αποχωρήσεων εξαιτίας του νέου ασφαλιστικού και διακοπή απασχόλησης των ατόμων που απασχολούνταν σε καθεστώς «ΣΤΕΪΤΖ», τα οποία κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Σχετικά με τους χρόνους προσδιορισμού εκδίκασης των υποθέσεων:
Α. Διοικητικό Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης: Οι απροσδιόριστες υποθέσεις μέχρι 31.8.2010 είναι περίπου 57.000 και ο συνήθης χρόνος «αναμονής» για τις περισσότερες κατηγορίες υποθέσεων είναι ΕΞΙ ΧΡΟΝΙΑ περίπου!
Β. Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης: Οι εφέσεις που διαβιβάζονται από τα Διοικητικά Πρωτοδικεία της περιφέρειας προσδιορίζονται σε ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ!
Γ.  Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης : Οι υποθέσεις προσδιορίζονται :
1. Ενοχικό (τακτική): 28.9.2011
2. Εμπράγματο (τακτική): 21.9.2011
3. Ανακοπές: 20.9.2011
4. Μικροδιαφορές:  5.5.2011
5. Υποθέσεις ν. 733/77 (διαφορές από τροχαία ατυχήματα κλπ.) : 7.12.2010
6. Εργατική διαδικασία : 15.2.2011
7. Μισθώσεις: 18.2.2011
8. Ανακοπές (ειδική μικτή): 27.9.2011
9. Αμοιβές (δικηγόρων κλπ.) 11.1.2011
10. Εκουσία :1.11.2010
Δ. Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης:

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΤΑΚΤΙΚΗ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ     ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Εφέσεις κατ΄αποφάσεων Ειρηνοδικείου      Ιανουάριος 2012
Ενοχικό     Νοέμβριος 2011
Γαμικές διαφορές -Διαζύγια    Νοέμβριος 2011
Δημόσιο     Ιανουάριος 2012
Εμπράγματο    Μάϊος 2011
Εμπορικό     Οκτώβριος 2011
ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ ΕΚΟΥΣΙΑ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Πτώχευση-Δήλωση αναστολής πληρωμών     Νοέμβριος 2010
Υιοθεσία     Νοέμβριος 2010
ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ    ΧΡΟΝΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ
Τακτική -Ενοχικό    Ιούνιος 2011
Τακτική- Εμπράγματο    Μάιος 2011
Ανακοπές κατά εκτέλεσης    Φεβρουάριος 2011
Τακτική-Δημόσιο    Φεβρουάριος 2011
Τακτική-Εμπορικό    Φεβρουάριος 2011
Εκουσία-Γενικό αντικείμενο    Δεκέμβριος 2010
Εκουσία-Δικαστική συμπαράσταση, αφαίρεση γονικής μέριμνας κλπ.    Δεκέμβριος 2010
Μισθωτικές διαφορές    Φεβρουάριος 2011
Ανακοπές κατά διαταγών πληρωμής – Διαφορές από πιστωτικούς τίτλους    Φεβρουάριος 2011
Εργατικές διαφορές     Μάρτιος 2011
Αυτοκίνητα    Ιανουάριος 2011
Διατροφή-Γονική Μέριμνα    Μάρτιος 2011
Απαλλοτριώσεις    Μάρτιος 2011
Ασφαλιστικά Μέτρα     Ιανουάριος 2011
Ε. Εφετείο Θεσσαλονίκης
ΔΙΚΑΣΙΜΕΣ
1. Α Τμήμα  (ενοχικό-εμπορικό) : 17.2.2012
2. Β Τμήμα (εμπράγματο-κληρονομικό-εκτέλεση): 1.4.2011
3. Γ Τμήμα (εργατικά-αμοιβές-μισθώσεις) : 10.10.2011
4. Δ Τμήμα (δημόσιο-ΚΟΤΜΑ(απαλλοτριώσεις)-εκουσία): 31.10,2011
5. Ε Τμήμα (αυτοκίνητα-πιστωτικοί τίτλοι-κοινόχρηστα): 1.12.2011
6. Δ5 Τμήμα (εργολαβικές προσφυγές) : 14.11.2011
7. Στ Τμήμα (οικογενειακό): 28.1.2011
8. Ζ Τμήμα (κοινοτικά σήματα) : 24.9.2010
9. Η Τμήμα (πνευματική ιδιοκτησία) 22.10.2010
ΣΤ. Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης
1.    Πενταμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης :
Απώτερη δικάσιμη η 18.12.2013
2.    Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο : χρόνος προσδιορισμού 20 Ιανουαρίου 2011
3.    Μικτό Ορκωτό Εφετείο : χρόνος προσδιορισμού 25 Ιανουαρίου 2013
4.    Τριμελές Εφετείο Θεσσαλονίκης (Α Βαθμού Κακουργημάτων): απώτερη δικάσιμος η 18.11.2013
5.    Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων:  απώτερη δικάσιμη προσδιορισμού 17.10.2013
Ζ. Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης
Οι υποθέσεις προσδιορίζονται κατά μέσο όρο μετά από 3,5 χρόνια!

2.    ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ: ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΜΕΤΑ ΤΗ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ, ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΛΘ.
Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ.
Είναι γνωστό σε όλους και όλες τους «παρεπιδημούντες στην Ιερουσαλήμ» ότι μείζον θέμα για τους δικηγόρους, τους δικαστές-εισαγγελείς και δικαστικούς υπαλλήλους της πόλης μας είναι το ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων σε συνδυασμό με τη σημερινή κατάσταση του παλαιού υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου, όπως διαμορφώθηκε μετά την έκρηξη
ισχυρής βόμβας στις 14 Μαΐου 2010.
Το σημερινό (παλαιό) Δικαστικό Μέγαρο εδώ και δεκαετίες δεν είναι λειτουργικό καθώς έχουν μετατραπεί ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι σε γραφεία προκειμένου να εξυπηρετήσουν επιτακτικές ανάγκες των δικαστικών υπηρεσιών. Από τις 14.4.2010 τίθεται πλέον επιτακτικά και το ζήτημα της ασφάλειας, το οποίο εξακολουθεί να μην έχει αντιμετωπιστεί οριστικά.
Ούτε ηχητικά συστήματα προειδοποίησης έχουν εγκατασταθεί, ούτε μηχανήματα ελέγχου (“Χ-RAY”) στην κεντρική είσοδο έχουν τοποθετηθεί, ενώ αυτή τη στιγμή – δηλαδή μήνες μετά την έκρηξη! – είναι σε εξέλιξη εργασίες για πρόχειρη αντικατάσταση και τοποθέτηση σπασμένων «υαλοπινάκων» και μόνο αυτές.
Μέχρι πριν μερικές εβδομάδες υπήρχαν αίθουσες αρχείων, των οποίων τα παράθυρα ήταν σπασμένα και επομένως ήταν, στην ουσία, αφύλακτες.
Επομένως, το σημερινό παλαιό Δικαστικό  Μέγαρο εξακολουθεί να είναι ΠΗΓΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για όλους τους μόνιμους «ενοίκους», αλλά και για το κοινό.
Εξακολουθεί να είναι ΑΛΥΤΟ και ΑΝΑΠΑΝΤΗΤΟ το ερώτημα αν το σύνολο του δεξιού –  γι΄ αυτόν που μπαίνει στο Μέγαρο από την κεντρική είσοδο – τμήματος, στο οποίο περιλαμβάνεται το τμήμα που έχει πληγεί καθαυτό με τη βομβιστική ενέργεια, δεν παρουσιάζει προβλήματα ΣΤΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.
Οι συναρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες (Δ/νση Πολεοδομίας της ΝΑΘ και Τεχνική Υπηρεσία της «ΘΕΜΙΔΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ» ) δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις  αποφεύγοντας να διατυπώσουν λεκτικά την υφιστάμενη κατάσταση παραπέμποντας σε «σκαριφήματα»!
Εξαιτίας αυτής της κατάστασης κατά την έναρξη της νέας δικαστικής χρονιάς είναι ζητούμενο το πού θα λειτουργήσουν τα ακροατήρια του Ειρηνοδικείου και αν το τμήμα του ισογείου του Μεγάρου που δέχθηκε την επίθεση είναι ασφαλές στο σύνολό του, όπως προανέφερα.
Υπάρχει σοβαρότατο – ίσως και αξεπέραστο – πρόβλημα με την στέγαση των αρχείων του Ειρηνοδικείου και του Εφετείου.
Το σημερινό Δικαστικό Μέγαρο δεν είναι λειτουργικό καθώς η προοπτική ουσιαστικής αποκατάστασης των βλαβών χάνεται στο βάθος του ορίζοντα. Από τις 14 Μαΐου (ημέρα που εκδηλώθηκε η επίθεση) μόλις στις 3 Αυγούστου (!!!) δημοσιεύτηκε απο τη «ΘΕΜΙΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ»  η σχετική διακήρυξη για τον δημόσιο διαγωνισμό ανάθεσης των έργων αποκατάστασης και εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας. Όπως είναι λογικό και αναμενόμενο η ολοκλήρωση του έργου θα υπερβεί το χρονικό σημείο έναρξης του νέου δικαστικού έτους.
Πως θα καλυφθεί αυτό το κενό;

ΝΕΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΟΛΘ
Το 2005 ο τότε υπουργός Δικαιοσύνης κύριος Παπαληγούρας, παρουσία του τότε Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή εξήγγειλε ύστερα από πιέσεις του Συλλόγου μας την ανέγερση συμπληρωματικού δικαστικού μεγάρου σε οικόπεδο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης.
Τον Αύγουστο του  2007,  υπογράφτηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ των αρμοδίων φορέων. Επιδείχθηκαν σχέδια και μακέτες. Έγιναν τελετές, δόθηκαν πολλές υποσχέσεις.
Τον Αύγουστο του 2008 ο επόμενος Υπουργός της ίδιας Κυβέρνησης ο κ. Χατζηγάκης ανακοίνωσε τη ματαίωση του έργου δήθεν λόγω της σχεδιαζόμενης υποθαλάσσιας αρτηρίας.
Ο επόμενος Υπουργός της ίδιας κυβέρνησης κ. Δένδιας επανέφερε ύστερα από τις συνεχιζόμενες διαμαρτυρίες του Συλλόγου  το θέμα δικαιώνοντας τις θέσεις μας.
Ο επόμενος Υπουργός της σημερινής κυβέρνησης ο κ. Καστανίδης, συμφώνησε με τον προηγούμενο και παρέπεμψε το θέμα στους τοπικούς οργανισμούς και φορείς. Ο ένας όμως παραπέμπει στον άλλον… Και όλοι μαζί το στέλνουν στις Καλένδες!
Ο κ. Καστανίδης σε σχετική επερώτηση του βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης κ. Θεόδωρου Καράογλου στις 17.8.2010 απάντησε ότι «… έχει εκπονηθεί …αρχιτεκτονική προμελέτη… έχουν υποβληθεί στον Ο.Ρ.ΘΕ. έγγραφα και λοιπά συνοδευτικά στοιχεία προκειμένου να γνωμοδοτήσει για τη χωροθέτηση του Δικαστικού Μέγαρου στο συγκεκριμένο χώρο…».
Ο ΟΛΘ με έγγραφό του (28.7.2010) δηλώνει ότι εφόσον ο βασικός μέτοχος συμφωνήσει συναινεί απόλυτα στη παραχώρηση της έκτασης 4 στρεμμάτων…με την προϋπόθεση να υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του ΟΡ.ΘΕ.…» και συνεχίζει «…το ΤΕΕ/ΤΚΜ έχει εκφράσει την αντίθεσή του…» καταλήγοντας «…στο ζήτημα της χρηματοδότησης είναι φανερό ότι τα αποθεματικά του ΟΛΘ διατίθενται για ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ και ενίσχυση του ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ… Άλλωστε, στα άμεσα σχέδια της διοίκησης…είναι η χρηματοδότηση…σημαντικών και αναγκαίων έργων για την ανάπτυξη του λιμένα…»
Σημειώνεται ότι με το με αρ. 12283/1.9.2010 έγγραφό μας ζητήσαμε συνάντηση για το σκοπό αυτό με τη διοίκηση του ΟΡ.ΘΕ. και του ΤΕΕ/ΤΚΜ, αλλά ακόμα δεν λάβαμε απάντηση.
Πέντε χρόνια μετά  αραχνιάζουν στα ράφια  οι μακέτες και τα σχέδια! Ενόψει της φετινής ΔΕΘ άρχισε πάλι να «βρέχει» έργα για την πόλη, αλλά για το νέο Δικαστικό Μέγαρο δε γίνεται κουβέντα! Φτάνει πια! Αξιώνουμε η δικαιοσύνη στην πόλη μας να απονέμεται σε σύγχρονους λειτουργικούς χώρους , με όρους αξιοπρέπειας για το νομικό κόσμο και το κοινό!
Απαιτούμε λύση ΕΔΩ και ΤΩΡΑ, εκτός αν  η κυβέρνηση εννοεί ΠΟΤΕ και ΠΟΥΘΕΝΑ!
3.    Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΔΗΘΕΝ “ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ” ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΣΕ ΣΧΈΣΗ ΜΕ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ “ΕΠΙΚΑΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ” ΜΝΗΜΟΝΙΟ.
Η τρόικα – όργανο ομάδων οικονομικής πίεσης  –  μέσω του Μνημονίου πιέζει ασφυκτικά την Ελληνική Κυβέρνηση για ν΄ ανοίξει το δήθεν «κλειστό» επάγγελμα του δικηγόρου.
Ενδιαφέρεται  για τη  ελληνική δικηγορία ΥΠΟΚΡΙΤΙΚΑ.
Αλλά αδιαφορεί για την κακή  κατάσταση στην ελληνική δικαιοσύνη ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΑ.
Η ελληνική κυβέρνηση κακώς εμφανίζεται έτοιμη να ενδώσει, όταν στη χώρα μας,  σε κάθε 291 κατοίκους αντιστοιχεί 1 δικηγόρος.
Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες η αναλογία κυμαίνεται από 1 προς 500 μέχρι 1 προς 2.900. Σε τι άραγε,  η κατάργηση των ελάχιστων αμοιβών των δικηγόρων και των γεωγραφικών περιορισμών συμβάλει στην ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας; Αυτοί οι «διοικητικοί περιορισμοί» οδήγησαν την ελληνική οικονομία σε σημείο «χωρίς επιστροφή»;
Γιατί δεν ήταν αρκετή η ενσωμάτωση της Οδηγίας για τις Υπηρεσίες ( 2006/123/ΕΚ) στη εθνική νομοθεσία, και έπρεπε να συμπεριληφθούν οι ανάλογες ρήτρες («άρση περιττών περιορισμών») στο σχετικό Μνημόνιο;
Προφανώς,  και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη ήθελαν να διασφαλίσουν τη δημιουργία μιας ισοπεδωμένης αγοράς νομικών υπηρεσιών με πιο δραστικό τρόπο!
Στο σημείο αυτό καταλογίζουμε σοβαρότατες ευθύνες στη σημερινή Κυβέρνηση και τούτο ανεξάρτητα απο τις φιλότιμες προσπάθειες του σημερινού Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να στηρίξει – έστω και μερικά – τις θέσεις του κλάδου απέναντι στην Τρόϊκα.
Ας δούμε όμως ποια στοιχεία συγκροτούν την ελληνική ιδιομορφία στον τομέα των υπηρεσιών των δικηγόρων:
1.    Η ύπαρξη μικρών Πρωτοδικείων και αντίστοιχων  Δικηγορικών Συλλόγων με μικρό αριθμό δικηγόρων, των οποίων οι επαγγελματικές δραστηριότητες «απειλούνται» απο γειτονικούς μεγάλους Συλλόγους, στην περιφέρεια των οποίων έχουν οργανωθεί μεγάλα «αδηφάγα» δικηγορικά γραφεία.
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποφανθεί ότι προκειμένου να διατηρηθεί ένας αριθμός δικηγόρων σε μία περιοχή οι γεωγραφικοί περιορισμοί είναι ανεκτοί (βλ. και πρόσφατη απόφαση για τους φαρμακοποιούς)
2.    Η συστηματική ανάθεση απο οργανωμένους εντολείς (Τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, κατασκευαστικές επιχειρήσεις) μεγάλου αριθμού όμοιων υποθέσεων (προσημειώσεις, τροχαία, συμβόλαια κλπ.) σε «συνεργάτες» – ιδιαίτερα νέους – δικηγόρους, τους οποίους αναγκάζονται να αμείβουν σύμφωνα με τα ελάχιστα – υποχρεωτικά για όλους – όρια. Τα ποσά αυτά ενσωματώνονται στο κόστος που μετακυλίεται στον πελάτη. Σε περίπτωση κατάργησής τους, χωρίς να μειωθεί το κόστος υπηρεσίας προς τον πελάτη, η αμοιβή των δικηγόρων θα συμπιεστεί,  αποκλειστικά προς όφελος δικό τους και όχι των πελατών.
Να λοιπόν γιατί ο ισχυρισμός ότι με την κατάργηση των ελαχίστων αμοιβών θα ωφεληθεί ο ιδιώτης είναι παραπλανητικός!
Το  θρυλούμενο «άνοιγμα» είναι ψευδεπίγραφο, είναι απατηλό.
Κάθε μέρα δεκάδες πτυχιούχοι Νομικών Σχολών γράφονται ανεμπόδιστα ασκούμενοι και γίνονται δικηγόροι.
Δημιουργούνται στρατιές υποαπασχολούμενων δικηγόρων.
Η δικηγορική ύλη δεν αυξάνεται.
Αυτοί που επιχειρηματολογούν υπέρ της «απελευθέρωσης» και του «ανοίγματος» προβάλλουν ως ΚΕΡΔΗ από το «άνοιγμα» τη δήθεν απελευθέρωση πόρων για την εθνική οικονομία, τη δήθεν ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δήθεν αύξηση των πραγματικών μισθών, όταν είναι ΒΕΒΑΙΟ ότι θα έχουμε τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα με βαρύτατα πλήγματα στη δικηγορία και στη δικαιοσύνη.
Δηλαδή:
Ένταση του ανταγωνισμού σε κανιβαλική μορφή μεταξύ μας.
Πτώση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
Βίαιος αποπληθωρισμός.
Εξαθλίωση ιδιαίτερα των νεοεισερχόμενων δικηγόρων.
Κλονισμός της εμπιστοσύνης των πολιτών στο δικηγόρο και στην ιδέα της δικαιοσύνης.
Αποδυνάμωση και συρρίκνωση  των δικηγορικών συλλόγων.
ΚΑΛΟΥΜΕ τους πολίτες να μην τους πιστεύουν, να μην τους εμπιστεύονται!
Δεν σκέφτονται, όσοι προωθούν την απελευθέρωση,  τους απλούς πολίτες, αλλά την εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων συγκεκριμένων επαγγελματικών και επιχειρηματικών  ομάδων!
Διαφορετικά, δεν θα επιβάρυναν τις νομικές υπηρεσίες με το δυσβάστακτο ποσοστό του 23% για ΦΠΑ!
ΚΑΤΑΛΗΓΟΝΤΑΣ υποστηρίζω ότι μέσα στη διαδρομή του χρόνου αυτοί οι  «περιορισμοί» έχουν θεσπιστεί για τους Έλληνες δικηγόρους λαμβάνοντας υπόψη τις πιο πάνω ιδιομορφίες. Οποιαδήποτε απόπειρα βίαιης –μέσω του Μνημονίου – επιβολής ενός άλλου μοντέλου δικηγορίας, θα προκαλέσει σωρεία προβλημάτων και θα φέρει αντιμέτωπους τους Έλληνες δικηγόρους  με την Ελληνική Κυβέρνηση.
Ζητούμε τη συμπαράταξη μαζί μας όλων δικαστών-εισαγγελέων δικαστικών υπαλλήλων και όλων των εργαζομένων, αλλά και των άλλων πολιτών στον αγώνα  για  δικαιοσύνη ανεξάρτητη και αποτελεσματική στην υπηρεσία των πολιτών!  
Στατιστικά  των μελών του Δ.Σ.Θ.
                       
ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2009
Έτη Δικηγορίας    Αριθμός Παραστάσεων    Αριθμός Δικηγόρων    Άνδρες δικηγόροι    Γυναίκες Δικηγόροι    Μ.Ο. Παραστάσεων ανά δικηγόρο    % Συνόλου
1-5    13.088    1.731    530    1.201    7,56    10,43%
5-10    20.346    1.221    465    756    16,66    16,22%
άνω των 10    86.870    3.397    1.665    1.732    25,57    69,26%
εταιρίες    5.130    25              205,20    4,09%
Σύνολα    125.434    6.374    2.660    3.689    19,68    100,00%
                       
                       
ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ ΕΤΟΥΣ 2009
Έτη Δικηγορίας    Αριθμός Συμβολαίων    Αριθμός Δικηγόρων    Άνδρες δικηγόροι    Γυναίκες Δικηγόροι    Μ.Ο. Συμβολαίων ανά δικηγόρο    % Συνόλου
1-5    5.185    1.731    530    1.201    3,00    15,65%
5-10    5.672    1.221    465    756    4,65    17,12%
άνω των 10    21.925    3.397    1.665    1.732    6,45    66,16%
εταιρίες    356    25              14,24    1,07%
Σύνολα    33.138    6.374    2.660    3.689    5,20    100,00%
Ανάλυση Παραστάσεων 2009
     Σύνολο παραστάσεων    Μόνο προσημειώσεις
Αρ. παραστάσεων    127.039    17.879
Συνολικό ποσό    29.496.738,60    3.264.810,02
Παρακράτηση Τ.Υ.Δ.Θ. 5% (Kλάδος Υγείας)    1.548.911,15    189.027,63
Παρακράτηση Κ.Ε.Α.Δ. 3% (Κλάδος επικουρικής ασφάλισης)    929.346,69    113.416,58
Παρακράτηση Εφορίας (δημόσιο)    3.982.059,71    440.749,35
Ανάλυση Συμβολαίων 2009   
Αρ.συμβολαίων    17.023   
Διανεμητικός Λογαριασμός    6.163.350,60   
Ε.Τ.Α.Α. (πρ. Ταμείο Νομικών, χορήγηση κύριας σύνταξης)    558.827,19   
Κ.Ε.Α.Δ. (Κλάδος επικουρικής ασφάλισης)    1.303.940,20   
Τ.Υ.Δ.Θ. (Κλάδος υγείας)    501.162,20   

Στατιστικά μελών Δ.Σ.Θ.
Κατανομή δικηγόρων ανάλογα με τον αριθμό παραστάσεων που εξέδωσαν σε όλη την διάρκεια του έτους 2009
       
Αριθμός Παραστάσεων    Αριθμός Δικηγόρων     Ποσοστό επί του συνόλου των δικηγόρων
       
0-10    2.338    35,87%
11-25    1.269    19,47%
26-40    578    8,87%
41-100    628    9,63%
άνω των 100    195    2,99%
       
       
Αριθμός Συμβολαίων    Αριθμός Δικηγόρων    Ποσοστό επί του συνόλου των δικηγόρων
       
0-10    3.888    59,76%
11-25    733    11,27%
26-40    119    1,83%
41-100    40    0,61%
άνω των 100    1    0,02%
       
Σε περίπτωση κατάργησης των τετραπλοτύπων, όσον αφορά στο ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, το ελληνικό δημόσιο θα υποστεί βλάβη (στοιχεία του 2009) του ύψους των 4 εκατομμυρίων ευρώ, τα οποία εισπράττει ΑΔΑΠΑΝΑ, και τα ασφαλιστικά μας ταμεία θα στερηθούν 2,5 εκ. ευρώ, πόροι, οι οποίοι ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να ΑΝΑΠΛΗΡΩΘΟΥΝ διαφορετικά!

Στατιστικά δικηγόρων κρατών-μελών Ευρωπαϊκής Ένωσης
Χώρα    Διοικητικοί περιορισμοί    Αναλογία Δικηγόρων προς Πληθυσμό
Σουηδία    Ελάχιστοι    1:2045
Φιλανδία    Ελάχιστοι    1:2971
Μεγάλη Βρετανία    Μερικοί     1:378
Ιρλανδία    Μερικοί    1:355
Ολλανδία    Μερικοί    1:1158
Βέλγιο    Μερικοί    1:705
Δανία    Πολλοί    1:1186
Λουξεμβούργο    Πολλοί    1:562
Γαλλία    Πολλοί    1:1368
Ιταλία    Πολλοί    1:477
Ισπανία    Πολλοί    1:350
Πορτογαλία    Πολλοί    1:832
Γερμανία    Πολλοί    1:590
Αυστρία    Πολλοί    1:1690
Ελλάδα    Πολλοί    1:291
Τουρκία (εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης)        1: 980
Από αυτόν τον πίνακα γίνεται σαφές ότι το πρόβλημα του ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΕΡΠΛΗΘΥΣΜΟΥ στους δικηγόρους ΕΙΝΑΙ ΔΡΑΜΑΤΙΚΟ !
Δεν είναι δυνατό πάνω στο έδαφος αυτό να εφαρμοστούν οποιαδήποτε μέτρα εντάσσονται στην λεγόμενη «απελευθέρωση» χωρίς να προκαλέσουν ένταση του κανιβαλικού ανταγωνισμού, βίαιη έξοδο νέων και άλλων αδύναμων επαγγελματιών  από το επάγγελμα και συρρίκνωση του ρόλου των δικηγορικών συλλόγων!
Και αυτό δεν θα το επιτρέψουμε!