Περαίωση της διαδικασίας κτηματογράφησης – Καταχώρηση των πρώτων εγγράφων στα κτηματολογικά βιβλία- Ορισμός ημερομηνίας για τη έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: