ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 6-7-8/11/2023 ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ, 9-10/11/2023 ΑΠΟΧΗ

ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

6-7-8/11/2023 ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

9-10/11/2023 ΑΠΟΧΗ

Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 112/02.11.2023 συνεδρίασή του, αποφάσισε για τους συναδέλφους – μέλη του την πραγματοποίηση

στοχευμένης αποχής από τις δίκες συμφερόντων του Δημοσίου στις 06.11.2023, 07.11.2023  και 08.11.2023,

και την αποχή στις 09.11.2023 και 10.11.2023, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων,

δηλώνοντας την αντίθεσή του με τα προωθούμενα μέτρα από το Υπουργείο Οικονομικών, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και στοχεύουν στην οικονομική εξαθλίωση των δικηγόρων  και την στοχοποίηση του δικηγορικού κλάδου.

 

Πλαίσιο εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων κατά την αποχή των δικηγόρων

06/11 – 10/11/2023

Το πλαίσιο της εκδίκασης υποθέσεων και κατάθεσης δικογράφων διαμορφώνεται ως εξής:

  1. Παραγραφές – Προθεσμίες
  2. Για τις ποινικές υποθέσεις:

α) Αυτόφωρα (κρατούμενοι)

β) Κρατούμενοι (προσωρινώς ή κατόπιν καταδικαστικής απόφασης)

γ) Στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό

  1. Καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά και διοικητικά), συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων και αγωγών.
  2. Συζήτηση προσωρινών διαταγών και αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων ενώπιον πολιτικών και διοικητικών δικαστηρίων(συμπεριλαμβανομένων αιτήσεων αναστολών, αναστολών πλειστηριασμών κ.λπ.) ανεξαρτήτως εάν έχει χορηγηθεί ή όχι προσωρινή διαταγή.
  3. Αντιρρήσεις (Διοικητικά)
  4. Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
  5. Προσθήκη – Αντίκρουση
  6. Εξώδικα και επιδόσεις αποφάσεων
  7. Ένορκες βεβαιώσεις
  8. Κλήσεις – Προσδιορισμοί

 

Υπενθυμίζεται ότι:

Σύμφωνα με την με αριθμό 117/16.10.2012 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ. κατά τη διάρκεια της αποχής των δικηγόρων, δεν υπάρχει επιτροπή χορήγησης αδειών στον Δ.Σ.Θ. και οι δικηγόροι οφείλουν να εφαρμόζουν το πλαίσιο κατάθεσης δικογράφων και εκδίκασης υποθέσεων, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Ολομέλεια ή την Συντονιστική Επιτροπή των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Χώρας και επικυρώνεται από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

 

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 241 παρ. 3 Κ.Πολ.Δ. δεν καταβάλλεται παράβολο αναβολής σε περίπτωση αποχής των δικηγόρων για την υποβολή αιτήματος αναβολής.

          Για το Διοικητικό Συμβούλιο

              Ο Πρόεδρος                             O Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                      Χρήστος Ε. Βρίκος