ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
         ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                Θεσσαλονίκη, 08 Απριλίου 2022
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
 
ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΚΕΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
 
Τo Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην υπ’ αριθμ. 19/08.04.2022 απόφασή του, υιοθέτησε τη σχετική απόφαση της 2ας Απριλίου 2022 της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας σχετικά με τις προωθούμενες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης διατάξεις του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και κατάστασης δικαστικών λειτουργών, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας και οι οποίες επιχειρούν να θέσουν σε εφαρμογή το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  Στα πλαίσια αυτά ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης αποφάσισε την πραγματοποίηση αποχής για τους συναδέλφους – μέλη του από τις δίκες συμφερόντων του Δημοσίου από 11.04.2022 μέχρι και 15.04.2022, δηλώνοντας την αντίθεσή του με τα προωθούμενα μέτρα. Η αποχή αφορά τα δικαστήρια όλων των δικαιοδοσιών από τα οποία προσδοκά όφελος το Δημόσιο.
 
 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 
 
 
 
             Ο Πρόεδρος O Γενικός Γραμματέας
 
Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                      Χρήστος Ε. Βρίκος