ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗ ΘΕΟΧΑΡΗ ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ 2016

Συνημμένα η αφίσα της εκδήλωσης