Παρουσίαση του βιβλίου του Θεόδωρου Γκλαβέρη “Εκ Δυσμών”

Συνημμένα η πρόσκληση και η αφίσα της εκδήλωσης.