ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ – ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Συνημμένα η πρόσκληση της εκδήλωσης.