ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ “ΔΕΚΑ ΜΗΝΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ E.E. 679/2016 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.