Παρουσία γραμματέα στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων

Κατόπιν συνταξιοδότησης του γραμματέα της έδρας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων και της μη αναπλήρωσής του μέχρι και σήμερα, το Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης θα διαθέτει γραμματέα μόνο τις Παρασκευές. Τις υπόλοιπες ημέρες (Δευτέρα – Πέμπτη) για διεκπεραίωση υποθέσεων σχετικά με το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων, οι δικηγόροι θα εξυπηρετούνται από το γραφείο 51 στο Ειρηνοδικείο Θεσσαλονίκης.