Παρουσία Γραμματέα στο Ειρηνοδικείο Κουφαλίων

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.