Παροχή οδηγιών για τις νέες ρυθμίσεις του νέου ΚΦΑΣ (Σχετ. ΠΟΛ. 1044/13) για τους δικηγόρους

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: