Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: