Παροχή έκπτωσης για τους διακινούμενους δικαστικούς αντιπροσώπους κατά τις προσεχείς γενικές βουλευτικές εκλογές της 20ης Σεπτεμβρίου 2015.-

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.