Παρέμβαση ΔΣΘ για το ζήτημα της ρύθμισης του Ιδιωτικού Χρέους

Κατόπιν σχετικής απόφασης του Δ.Σ του Δ.Σ.Θ. και στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του κατά των κώδικα Δικηγόρων, ο Δ.Σ.Θ. απέστειλε την παρακάτω επιστολή προς τους συναρμόδιους υπουργούς με πρόταση νόμου για το ζήτημα της ρύθμισης του ιδιωτικού χρέους.
 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ
       ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
         ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
                 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία : 30.04.2020
Αρ. Πρωτ.: 2560
 
ΠΡΟΣ 
– κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υπουργό Οικονομικών
 
– κ. Άδωνη – Σπυρίδωνα Γεωργιάδη
Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων
 
– κ. Κωνσταντίνο Τσιάρα
Υπουργείο Δικαιοσύνης
 
Αξιότιμοι κύριοι Υπουργοί,
Όπως γνωρίζετε, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων), στους σκοπούς και αρμοδιότητες των  Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας ανήκει η διατύπωση γνωμών και προτάσεων που αφορούν στη βελτίωση της νομοθεσίας, στο πλαίσιο δε αυτό αναγνωρίζονται ως σύμβουλοι της πολιτείας και συμμετέχουν υποχρεωτικά στις σχετικές νομοπαρασκευαστικές επιτροπές. Επίσης, ανήκει η άσκηση παρεμβάσεων ενώπιον Δικαστηρίων και κάθε Αρχής για κάθε ζήτημα εθνικού, κοινωνικού, πολιτισμικού ή οικονομικού ενδιαφέροντος.
Στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων του, για το φλέγον ζήτημα της προστασίας της πρώτης κατοικίας και της εν γένει λειτουργίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης Οφειλών, το οποίο αφορά άμεσα μεγάλο μέρος της κοινωνίας μας και το οποίο είναι δεδομένο ότι θα επιταθεί λόγω των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας, ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επεξεργάστηκε και σας υποβάλλει συνημμένα σχέδιο νόμου για την τροποποίηση των διατάξεων του Ν. 4605/2019, με σκοπό την πληρέστερη προστασία των δανειοληπτών και την εφαρμογή ρεαλιστικών λύσεων για την εξυπηρέτηση των κόκκινων δανείων.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε δυνατή συνδρομή και ειδικότερα για τη συμμετοχή του με εκπρόσωπό του σε κάθε δυνατή πρωτοβουλία ή νομοπαρασκευαστική επιτροπή που θα συσταθεί με σκοπό την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους φυσικών και νομικών προσώπων. 
Συνημμένα: προτάσεις ΔΣΘ για την τροποποίηση του του Ν. 4605/2019
Με τιμή
 
                                   Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας                      
 
 
Ευστάθιος Β. Κουτσοχήνας           Πέτρος  Ε. Σαμαράς