Παρατηρήσεις του ΔΣΘ προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την ανακοίνωση της Ο.Δ.Υ.Ε.

                       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
      ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ &
                    ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
              ———————————
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

    Αρ. Πρωτ.    14600            Θεσσαλονίκη 24 Νοεμβρίου 2010

    Προς
    Τον Αξιότιμο κ. Υπουργό Δικαιοσύνης
    Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
    κ. Χάρη Καστανίδη                Κοινοποιείται:
    Μεσογείων 96                Στον κ. Γεν. Γραμματέα
    115 27  ΑΘΗΝΑ                του Υπουργείου Δικαιοσύνης
                            Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
                            Δικαιωμάτων
                            κ. Αθανάσιο Ξηρό
    Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,
    Μας απεστάλη ανακοίνωση της Ο.Δ.Υ.Ε. με αρ. πρωτ. 135/18-10-2010, την οποία υπογράφουν ο Πρόεδρος και ο Γεν. Γραμματέας αυτής, στην οποία αναφέρουν ότι, στις 18/10/2010, πραγματοποιήθηκε συνάντηση κλιμακίου της Ο.Δ.Υ.Ε., με παράγοντες του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, για τα θέματα των πολλών κενών οργανικών θέσεων γραμματέων και επιμελητών δικαστηρίων στα δικαστήρια, έμμισθα Υποθηκοφυλάκεια και Κτηματολογικά γραφεία Κω και Ρόδου.
    Στη συνάντηση αυτή συζητήθηκε και το θέμα της κάλυψης των προαναφερομένων κενών, από ασκούμενους δικηγόρους, με εξάμηνη απασχόληση, μηνιαία αποζημίωση 570€ και ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α.
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στην 163η /21-10-2010 συνεδρίασή του ασχολήθηκε επισταμένως με το σοβαρό αυτό θέμα και αποφάσισε να Σας γνωρίσει τα ακόλουθα:
    Κατ’ αρχήν εκφράζουμε την έντονη διαμαρτυρία μας, στο γεγονός ότι, όταν συζητούνται θέματα που αφορούν τη Δικαιοσύνη και το Δικηγορικό Σώμα, να μην καλούνται  τα συλλογικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, να εκφέρουν τις απόψεις τους. Οι θέσεις, οι απόψεις και οι αγώνες που κάνουν τα συλλογικά όργανα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, για μια ταχύτερη, δικαιότερη  και καλύτερη δικαιοσύνη σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των υπαλλήλων των δικαστηρίων, είναι γνωστές.
    Ο θεσμός της άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα Δικαστήρια και Υποθηκοφυλακεία είναι παλαιός και με καλά αποτελέσματα, δε μας βρίσκει αντίθετους, στο βαθμό που η άσκησή τους είναι ουσιαστική και δεν έχει καμία σχέση με άσκηση καθηκόντων γραμματέων των δικαστηρίων και δεν μετατρέπει τον ασκούμενο δικηγόρο σε απλό βοηθό εκτέλεσης στα πλαίσια διαφόρων υπηρεσιών.
    Φρονούμε ότι πριν υλοποιηθεί το θέμα της εξάμηνης άσκησης των ασκουμένων δικηγόρων στα δικαστήρια και τα Υποθηκοφυλακεία, να προηγηθεί η πρόσληψη των επιτυχόντων στο τελευταίο διαγωνισμό και να μη σταματήσουν στο μέλλον οι προσλήψεις υπαλλήλων με διαγωνισμούς που θα καλύπτουν τα οργανικά κενά των δικαστηρίων.
    Αποκλείουμε κατηγορηματικά την ασφάλιση των ασκουμένων δικηγόρων στο Ι.Κ.Α., γιατί την άσκηση των ασκουμένων στα δικαστήρια τη θεωρούμε ως προστάδιο ένταξής τους στη δικηγορία. Οι ασκούμενοι δικηγόροι και στο στάδιο άσκησής τους στα δικαστήρια, πρέπει να ασφαλίζονται υποχρεωτικά και μόνο στο Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.) ως Τομέας Ασφάλισης Νομικών (ΤΑΝ) και Τομέας  Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (Τ.Ε.Α.Δ.) αντίστοιχα  για να μη συναποκομίζουν και την ιδιότητα του υπαλλήλου, γεγονός που απαγορεύει ρητά το Ν.Δ. 3026/1954 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                         Ο Γεν. Γραμματέας

Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης