Παρατηρήσεις επί του νομοσχεδίου Οικογενειακού δικαίου

Προς ενημέρωσή σας αναρτούμε τις παρατηρήσεις της Επιτροπής που συγκροτήθηκε από τα μέλη του ΔΣ του ΔΣΘ (κ. Γεωργιάδη, κ. Γιαννόπουλο, κ. Σαλπιστή, κ. Ζιάκα), καθώς και του μέλους του ΔΣ του ΔΣΘ κ. Πετρίδη, επί του σχεδίου νόμου Οικογενειακού Δικαίου με αντικείμενο “Μεταρρυθμίσεις στις σχέσεις γονέων και τέκνων”, όπως αυτές απεστάλησαν στην Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της Ελλάδος, προκειμένου να τεθούν υπόψη των συναδέλφων της Ολομέλειας, που έχουν ορισθεί να συντάξουν το κείμενο προτάσεων επί του νομοσχεδίου.