Παράταση υποβολής των αιτήσεων-δηλώσεων δικηγόρων ως υποψηφίων-εξωτερικών συνεργατών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Σας ενημερώνουμε ότι, λόγω καιρικών συνθηκών, η υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων δικηγόρων ως υποψηφίων-εξωτερικών συνεργατών με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 13-1-2017 ώρα 14.30.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  

Φώτης Κουγιουμτζής

Αναπλ. Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικού (Δ1)

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων

Ακαδημίας 40,  Αθήνα – Τ.Κ. 10174

τηλ. 213 2116 205

fax:  210 3633 047