Παράταση υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995

Παράταση υποβολής δηλώσεων του Ν.2308/1995 έως τις 24 Απριλίου 2015 για τις Περιφερειακές Ενότητες Πέλλας και Τρικάλων για τους κατοίκους εσωτερικού.

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.