Παράταση υποβολής αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων στο γραφείο κτηματογράφησης Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι την 26/11/2013

Κατόπιν ενεργειών του ΔΣΘ παρατάθηκε η υποβολή αιτήσεων διόρθωσης/ενστάσεων στο γραφείο κτηματογράφησης Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι την 26.11.2013

Σχετικά: http://www.ktimatologio.gr/Pages/News.aspx?id=186