ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ Ν.4321/2015

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4321/15 έως 2/6/2015 για ληξιπρόθεσμες έως 1/4/2015 οφειλές με προυπόθεση καταβολής των τρεχουσών εισφορών από 1/4/2015 και εφεξής. Στη ρύθμιση των εισφορών των δικηγόρων με τον ανωτέρω νόμο υπάγονται και οι εισφορές του έτους 2014 όχι όμως οι εισφορές του έτους 2015, γιατί ακόμα δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Επιπροσθέτως προβλέπεται η καθυστέρηση πέραν του ενός μηνός, τριών δόσεων της ρύθμισης ανά 12μηνο προγράμματος ρύθμισης. Οι πέρα της μιας δόσης καθυστερούμενες δόσεις της ρύθμισης προσαυξάνονται με επιπλέον επιτόκιο 0,25% μηνιαίως.